top of page
Ledenadministratie

LEDENADMINISTRATIE:

ADRES EN OVERIGE WIJZIGINGEN:

 

Zorg er voor dat de juiste (adres) gegevens bekend zijn in de ledenadministratie. Wanneer u verhuist, vraag dan in de bestuurs/commissiekamer om een mutatieformulier, waarop u de adreswijziging kunt noteren.

NIEUWE LEDEN:

Wil je lid worden van de voetbalvereniging HDV? Dat kan! 

 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP:

 

Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar (juli tot en met juni) opzegt, is contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling van het bestuur. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Voor alle leden van HDV is het huishoudelijk reglement van toepassing en met het lidmaatschap van HDV verklaren zij ermee akkoord te zijn. Klik hier om het reglement te downloaden

Contributie

Hoeveel kost het lidmaatschap voor u?

 

Hieronder staat beschreven welke kosten er zijn voor een lidmaatschap bij de voetbalvereniging HDV en hoe u dit dient te voldoen.

Contributie moet voor aanvang van het seizoen zijn voldaan, indien niet dan wordt de betreffende persoon niet als spelend lid bij de KNVB aangemeld en is dan niet speelgerechtigd.

 

Indien de contributie niet tijdig wordt betaald dan mag het betreffende lid niet voetballen. De leiders bij de jeugd en de aanvoerders bij de senioren worden hiervan op de hoogte gesteld.

Voor leden met een Ooievaarspas gelden de kortingen zoals bepaald door de gemeente Den Haag, zie website: https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas-informatie/informatie-over-de-ooievaarspas

 

 

Betaling contributie:

 

Inning van de contributie wordt door HDV zelf gedaan.

Indien u vragen heeft kun u ook contact opnemen met de penningmeester van HDV te Den Haag.

Voor het seizoen 2023-2024 zijn de onderstaande contributiebedragen door het bestuur vastgesteld.

 

Getoonde bedragen zijn conform de Algemene Leden Vergadering op 16 augustus 2018 en worden jaarlijks in de ALV bijgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie seizoen 2023/2024

Senioren:

Spelend lid €200

Dit is exclusief wasgeld voor uw tenue,

teams die dit niet zelf regelen

houden rekening met €25 per speler per seizoen,

vraag info aan het bestuur voor de mogelijkheden

Niet spelend lid €100

Donateur €50

Jeugd:

16 t/m 19 jaar €175

12 t/m 15 jaar €150

8 t/m 11 jaar €135

5 t/m 7 jaar €100

U kunt uw Contributie ( Donatie ) over maken op:

NL 11 INGB 0000 1811 15

T.N.V. Penningmeester vv HDV

ooievaarspas.jpeg

Contact opnemen

Bedankt voor de inzending!

Logo-HDV-2.png
bottom of page