Ledenadministratie

LEDENADMINISTRATIE:

ADRES EN OVERIGE WIJZIGINGEN:

 

Zorg er voor dat de juiste (adres) gegevens bekend zijn in de ledenadministratie. Wanneer u verhuist, vraag dan in de bestuurs/commissiekamer om een mutatieformulier, waarop u de adreswijziging kunt noteren.

NIEUWE LEDEN:

Wil je lid worden van de voetbalvereniging HDV? Dat kan! 

 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP:

 

Wanneer een lid gedurende het lopende verenigingsjaar (juli tot en met juni) opzegt, is contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Eventuele uitzonderingen zijn uitsluitend ter beoordeling van het bestuur. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Voor alle leden van HDV is het huishoudelijk reglement van toepassing en met het lidmaatschap van HDV verklaren zij ermee akkoord te zijn. Klik hier om het reglement te downloaden

Contributie

Hoeveel kost het lidmaatschap voor u?

 

Hieronder staat beschreven welke kosten er zijn voor een lidmaatschap bij de voetbalvereniging HDV en hoe u dit dient te voldoen.

Contributie moet voor aanvang van het seizoen zijn voldaan, indien niet dan wordt de betreffende persoon niet als spelend lid bij de KNVB aangemeld en is dan niet speelgerechtigd.

 

Indien de contributie niet tijdig wordt betaald dan mag het betreffende lid niet voetballen. De leiders bij de jeugd en de aanvoerders bij de senioren worden hiervan op de hoogte gesteld.

Voor leden met een Ooievaarspas gelden de kortingen zoals bepaald door de gemeente Den Haag, zie website: https://www.ooievaarspas.nl/ooievaarspas-informatie/informatie-over-de-ooievaarspas

 

 

Betaling contributie:

 

Inning van de contributie wordt door HDV uitbesteed, hier leest u hoe dit gaat.

Indien u vragen heeft kun u ook contact opnemen met de penningmeester van HDV te Den Haag

Voor het seizoen 2019-2020 zijn de onderstaande contributiebedragen door het bestuur vastgesteld.

 

Getoonde bedragen zijn conform de Algemene Leden Vergadering op 16 augustus 2018 en worden jaarlijks in de ALV bijgesteld.

NIKKI int contributie voor HDV

Sinds dit seizoen wordt de contributie van HDV geind door NIKKI.

NIKKI helpt verenigingen met het ontvangen van de contributies van hun leden, zonder kosten voor de club. Dat doet ze vanzelfsprekend uit naam van de vereniging, zodat de vereniging en met name de penningmeester op dat gebied wordt ontzorgd.

Hoe gaat NIKKI te werk:

  • Zij stuurt de leden periodiek (ieder kwartaal of maand) een e-mail met daarin de contributiefactuur in combinatie met een iDEAL-betaallink.

  • NIKKI houdt in de gaten of de leden de contributie betalen en stuurt waar nodig, geautomatiseerd een herinnering met nogmaals een iDEAL-betaallink.

  • Mocht een lid daarna nog niet hebben betaald, dan treedt NIKKI rechtstreeks in contact om te vernemen wat de reden hiervan is en zal zij altijd proberen om met deze leden tot een oplossing te komen.


NIKKI houdt namens HDV met de leden contact over betaling van de contributie en de wijze waarop, en brengen daardoor rust in financiën van de leden én die van de vereniging.
 

LOCATIE:

Mr. P. Drooglever Fortuynweg 34

2533 SR 's-Gravenhage

Telefoon kantine: 070-3887423

ZELF IETS PLAATSEN?

Heb je zelf een wedstrijd verslag geschreven of heb je een leuk nieuwtje? Stuur dat dan in een mail met je voornaam en achternaam naar houdtdappervol@hotmail.com. Als het een geschikt stukje is zullen we jouw stukje zo snel mogelijk op de site plaatsen. Ook voor overige vragen of leuke suggesties kun je mailen naar houdtdappervol@hotmail.com

CONTACT: